1435. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรระดับจังหวัด

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1435. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรระดับจังหวัด

Attachments:
Download this file (1435.pdf)1435.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1369 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙