1438. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับการประเมิน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1438. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับการประเมิน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

Attachments:
Download this file (1438.1 หนังสือราชการ.pdf)1438.1 หนังสือราชการ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]283 kB
Download this file (1438.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.xls)1438.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.xls[เอกสารต้นเรื่อง]24 kB
Download this file (1438.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.doc)1438.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.doc[เอกสารต้นเรื่อง]74 kB
Download this file (1438.4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.xls)1438.4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.xls[เอกสารต้นเรื่อง]25 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙