1445. ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1445. ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

Attachments:
Download this file (1445.pdf)1445.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]367 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙