1448. รับสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเเนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๔

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 27 มีนาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1448. รับสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเเนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๔

Attachments:
Download this file (1448. ใบสมัคร.pdf)1448. ใบสมัคร.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]327 kB
Download this file (1448.1 แผนการดำเนินงาน.pdf)1448.1 แผนการดำเนินงาน.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]57 kB
Download this file (1448.2 รายละเอียด.pdf)1448.2 รายละเอียด.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]127 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙