1453. กำหนดการงานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 02 เมษายน 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1453. กำหนดการงานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙