1454. สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน"

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 02 เมษายน 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1454. สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน"

Attachments:
Download this file (1454.1 กำหนดการ รุ่นที่ 3.pdf)1454.1 กำหนดการ รุ่นที่ 3.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]52 kB
Download this file (1454.2 กำหนดการ รุ่นที่ 4.pdf)1454.2 กำหนดการ รุ่นที่ 4.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]46 kB
Download this file (1454.3 แบบฟอร์มหลักฐานการชำระเงิน.doc)1454.3 แบบฟอร์มหลักฐานการชำระเงิน.doc[เอกสารต้นเรื่อง]38 kB
Download this file (1454.4 ใบสมัคร.doc)1454.4 ใบสมัคร.doc[เอกสารต้นเรื่อง]48 kB
Download this file (1454.5 โปสเตอร์.pdf)1454.5 โปสเตอร์.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]94 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙