1458. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 03 เมษายน 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1458. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (1458.1 หนังสือราชการ.pdf)1458.1 หนังสือราชการ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]191 kB
Download this file (1458.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1..pdf)1458.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1..pdf[เอกสารต้นเรื่อง]114 kB
Download this file (1458.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2..pdf)1458.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2..pdf[เอกสารต้นเรื่อง]167 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙