1501. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2562

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กลุ่งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1501. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2562

Attachments:
Download this file (วาระการประชุม.pdf)วาระการประชุม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]105 kB
Download this file (วาระที่ 2 รายงานการประชุม.pdf)วาระที่ 2 รายงานการประชุม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]87 kB
Download this file (วาระที่ 3.1 กำหนดการประชุมทบทวนแผน.pdf)วาระที่ 3.1 กำหนดการประชุมทบทวนแผน.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]176 kB
Download this file (วาระที่ 3.2 บัญชีโครงการ 2563-Y1.pdf)วาระที่ 3.2 บัญชีโครงการ 2563-Y1.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]51 kB
Download this file (วาระที่ 3.2 บัญชีโครงการ 2563-Y2.pdf)วาระที่ 3.2 บัญชีโครงการ 2563-Y2.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]61 kB
Download this file (วาระที่ 3.2 บัญชีโครงการ 2563-สรุป.pdf)วาระที่ 3.2 บัญชีโครงการ 2563-สรุป.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]31 kB
Download this file (วาระที่ 3.2 บัญชีโครงการ 2563-ไม่เห็นชอบ.pdf)วาระที่ 3.2 บัญชีโครงการ 2563-ไม่เห็นชอบ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]40 kB
Download this file (วาระที่ 3.2 สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf)วาระที่ 3.2 สรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]223 kB
Download this file (วาระที่ 3.2 หนังสือสภาพัฒน์แจ้งมติ ครม..pdf)วาระที่ 3.2 หนังสือสภาพัฒน์แจ้งมติ ครม..pdf[เอกสารต้นเรื่อง]679 kB
Download this file (วาระที่ 4.pdf)วาระที่ 4.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]256 kB
Download this file (แบบตอบรับการเข้าประชุม.doc)แบบตอบรับการเข้าประชุม.doc[เอกสารต้นเรื่อง]34 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙