1505. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1505. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

Attachments:
Download this file (1505.1 หนังสือนำส่ง.pdf)1505.1 หนังสือนำส่ง.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]110 kB
Download this file (1505.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม.pdf)1505.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]156 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙