1516. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1516. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Attachments:
Download this file (1516.1 อปท. 13 มิ.ย. 2562.pdf)1516.1 อปท. 13 มิ.ย. 2562.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]372 kB
Download this file (1516.2 คณะทำงานทีมบูรณาการฯ ภูมิภาค 12 มิ.ย. 2562.pdf)1516.2 คณะทำงานทีมบูรณาการฯ ภูมิภาค 12 มิ.ย. 2562.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]374 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙