1517. เชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1517. เชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

Attachments:
Download this file (1517.pdf)เอกสารแนบ[ ]1803 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙