1522. มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1522. มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

Attachments:
Download this file (1522.1 .หนังสือมอบหมายภารกิจ.pdf)1522.1 .หนังสือมอบหมายภารกิจ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]245 kB
Download this file (1522.2.บัญชีแนบท้ายมอบหมายภารกิจ.pdf)1522.2.บัญชีแนบท้ายมอบหมายภารกิจ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]39 kB
Download this file (1522.3.คำสั่ง.pdf)1522.3.คำสั่ง.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]242 kB
Download this file (1522.4.กำหนดการ.pdf)1522.4.กำหนดการ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]981 kB
Download this file (1522.5.ตารางมอบหมายภารกิจ 3 มิ.ย.62.pdf)1522.5.ตารางมอบหมายภารกิจ 3 มิ.ย.62.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]66 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙