1527. การประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1527. การประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙