1530. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ ๑๘

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1530.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ ๑๘

Attachments:
Download this file (1. กำหนดการ.pdf)1. กำหนดการ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]46 kB
Download this file (2. คู่มือการเข้ารสมัคร.pdf)2. คู่มือการเข้ารสมัคร.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]251 kB
Download this file (3. ใบสมัคร.pdf)3. ใบสมัคร.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]333 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙