1555. การประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1555. การประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

Attachments:
Download this file (1555 กระกาศกระทรวงมหาดไทยฯ.pdf)1555 กระกาศกระทรวงมหาดไทยฯ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]809 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙