1558. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1558. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Attachments:
Download this file (1. หนังสือ.pdf)1. หนังสือ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]963 kB
Download this file (2. กำหนดการฯ.pdf)2. กำหนดการฯ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]158 kB
Download this file (3. แบบตอบรับฯ.doc)3. แบบตอบรับฯ.doc[เอกสารต้นเรื่อง]52 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙