1571. มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1571. มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

Attachments:
Download this file (กำหนดการ.pdf)กำหนดการ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1172 kB
Download this file (คำสั่งมอบหมายภารกิจ.pdf)คำสั่งมอบหมายภารกิจ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]3923 kB
Download this file (ว.10193.pdf)ว.10193.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1043 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙