1596. การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 04 กันยายน 2562 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1596. การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments/1596.rar)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙