1641. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1641. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (นส.ว20982และสิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf)นส.ว20982และสิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1873 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙