1645. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1645. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments/1645.rar)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙