1701. ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 15 มกราคม 2563 เขียนโดย กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

1701. ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563

Attachments:
Download this file (1701.pdf)เอกสารแนบ[ ]553 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙