1718. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2563

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส.

1718.  รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2563

Attachments:
Download this file (report0163.pdf)เอกสารแนบ[ ]1663 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙