1727. แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID-๑๙)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1727. แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID-๑๙)

Attachments:
Download this file (1727.pdf)1727.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]4061 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙