1728. ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ ๒)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 09 มีนาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1728. ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ ๒)

Attachments:
Download this file (1728.pdf)1728.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]5650 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙