1729. ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 10 มีนาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1729. ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙