1736. มาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1736. มาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments/1736.rar)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙