1822. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1822. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Attachments:
Download this file (การจัดกิจกรรม 28 ก.ค.63.pdf)การจัดกิจกรรม 28 ก.ค.63.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1446 kB
Download this file (สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1500 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙