1841. มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1841. มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Attachments:
Download this file (หนังสือมอบหมายภารกิจ 28 กรกฎาคม 2563.pdf)หนังสือมอบหมายภารกิจ 28 กรกฎาคม 2563.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1839 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙