1922.รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 18 มกราคม 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส.

1922.รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

Attachments:
Download this file (รายงาน คกก 3.64.pdf)รายงาน คกก 3.64.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]855 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙