1923. เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 18 มกราคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1923. เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

Attachments:
Download this file (การกำหนดวันหยุดราชการ ปี 2564.pdf)การกำหนดวันหยุดราชการ ปี 2564.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1931 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙