1924. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ สมุทรสงคราม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 20 มกราคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1924. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ สมุทรสงคราม

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments/1924.rar)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙