1929. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1929. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

Attachments:
Download this file (รวม QR Code สำหรับรับฟังความคิดเห็น.pdf)รวม QR Code สำหรับรับฟังความคิดเห็น.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]774 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙