1931. เรื่อง การจัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๔

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1931. เรื่อง การจัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๔

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙