1942. เรื่อง การจัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งหลัง

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

พ.ศ. 2485 เรื่องการจัดพิธีถวายตัวและมอบสิ่งของถวายแด่พระจอมขมังเวทย์ในการจัดฉากหลังสนามหลวงประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙