1951. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2564

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส.

1951. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2564

Attachments:
Download this file (1951.pdf)เอกสารแนบ[ ]2848 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙