1954. เรื่อง ประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

พ.ศ. 2497 เรื่องประกาศและบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙