1955. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 2/2564

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 29 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1955. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 2/2564

Attachments:
Download this file (รายงานประชุม กบจ.สส. ครั้งที่ 2 ปี 2564.pdf)รายงานประชุม กบจ.สส. ครั้งที่ 2 ปี 2564.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1191 kB
Download this file (แบบตอบรับ-รับรองรายงาน.docx.doc)แบบตอบรับ-รับรองรายงาน.docx.doc[เอกสารต้นเรื่อง]23 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙