1956. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1956. เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

Attachments:
Download this file (เอกสารอบรมPMQA4.0Checklist_2.pdf)เอกสารอบรมPMQA4.0Checklist_2.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]47680 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙