1960. เรื่อง พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 และสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 1 เมษายน 2564

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 02 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

2503 เรื่องศิราโชวาทต่อต่อเนื่องในวันครูประจำปี 2564 และสารพลเอกจันทร์โอชาวันที่ 1 เมษายน 2564

Attachments:
Download this file (20210402_102457.pdf)20210402_102457.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1678 kB
Download this file (วันข้าราชการพลเรือน.pdf)วันข้าราชการพลเรือน.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]464 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙