แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) 48
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 75
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ู๖/๒๕๖๕ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕) 116
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 114
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (๒๘ เมษายน ๒๕๖๕) 149
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) 144
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 173
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (๒๘ มกราคม ๒๕๖๕) 195
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๖๔ (๒๙ ธ.ค.๖๔) 209
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๖๔ (๒๙ พ.ย.๖๔) 178

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙