สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

             ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

             75000   

โทร/โทรสาร :  034 713309          

            อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           ที่ตั้ง  <<ดูแผนที่คลิกที่นี่>> 

 

 

 

   

             - รายละเอียดคลิกที่นี่

  

             - ถาม ตอบ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

             - ถาม ตอบ ศูนย์โควิด-19 (ผ่าน Application Line)

 

  

        - เฟสบุคศูนย์ข้อมูลโควิด - 19

        - เฟสบุค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙