แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนกุมภาพันธ์ 2563) 19
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งบจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนกุมภาพันธ์ 2563) 11
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งบจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนมกราคม 2563) 49
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนมกราคม 2563) 45
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนธันวาคม 2562) 68
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง งบจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนธันวาคม 2562) 36
รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 100
รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 146
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2562 178

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙