รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

พิมพ์
หมวด: รายงานงบการเงิน
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Ampa

รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 

Attachments:
Download this file (gfmis-detail.pdf)เอกสารแนบ[ ]517 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙