รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ) งบประมาณจังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
หมวด: รายงานงบการเงิน
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย Ampa

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ) งบประมาณจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

Attachments:
Download this file (2563.pdf)เอกสารแนบ[ ]17 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙