ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมสนทนา

    ขอเชิญร่วมรับฟัง รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" โดยนายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมสนทนาในรายการ ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.05-12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz (สวพ.91)

 

   ในส่วนของการรับฟังรายการ หากท่านไม่สามารถรับฟังทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz ได้  ท่านสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com หรือรับฟังผ่านดาวเทียมไทยคม 5 C-band (Frequency 4036 /Vertical /Symbol Rate 2025) สามารถรับฟังผ่านชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 ปรับไปที่ช่อง Radio ครอบคลุมทุกพื้นที่ทัวประเทศไทย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙