มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/samutsk/domains/samutsongkhram.go.th/public_html/V2013/images/news/12-56/013
แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news/12-56/013

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”

       นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗  “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” และการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยนายเจน รัตนพิเชฏฐชัย นายประภัสสร์ มาลากาญน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๒ มกราคม ๒๕๕๗

ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางไปสู่จังหวัดทางภาคใต้ ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว 

               จังหวัดสมุทรสงครามมีแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยให้ลดลงจากปี ๒๕๕๖ จำนวนครั้งอุบัติเหตุเป้าหมาย ๗ ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน ๑ ราย จำนวนผู้บาดเจ็บ ๙ ราย ดังนั้น เพื่อลดอุบัติเหตุจากสาเหตุของการดื่มสุราและสิ่งมึนเมารวมทั้ง จากสาเหตุอื่นๆ ทางศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรสงคราม จึงตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลัก และสายรองทุกเส้นทาง จำนวน  ๖ จุด และจุดสกัดประจำชุมชนอีก ๓๑ แห่ง เพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถทุกชนิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งการตรวจวัดความเร็ว การเคารพกฎจราจร นอกจากนั้นยังมีการตั้งด่านตรวจบนเส้นทางในชุมชนทุกเส้นทางในชุมชนทุกเส้นทาง และมีการออกตรวจสอบร้านจำหน่ายสุราให้ขายสุราในเวลาที่กำหนดอย่างเข้มงวด พร้อมมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจทุกวันในช่วง ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ด้วย

 

{gallery}news/12-56/013{/gallery}

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙