โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์องค์ราชา องค์ราชินี

     หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์องค์ราชา องค์ราชินี  โดยมีนางสาวจิตรา  พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙