การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

           นาวสาวจิตรา  พรหมชุติมา  นายกเหล่าจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙