พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพร้อมด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙