ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กราบนมัสการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ และเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงคราม กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม พระเดชพระคุณพระสมุทรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และพระเดชพระคุณพระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) ณ วัดเกตการาม พระอารามหลวง 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙